SÜNNIPÄEVA VÕI MUU PIDU TÄHISTAMINE

 1. Laste viibimine mängutoas on lubatud ainult lapsevanema või saatja järelevalvel. Palume arvestada, et kõik mängutoa mänguasjad pole sobivad igas vanuses lastele.
 2. Üleriided ja välisjalatsid palume jätta selleks ettenähtud kohta välisukse kõrval.
 3. Mängutuba ei vastuta külastajate rõivaste ja isiklike asjade eest.
 4. Mängutoas on suitsetamine ja alkohoolsete jookide tarbimine keelatud.
 5. Mängualale on keelatud minna nätsu, kommi, söögi, joogi ning teravate esemetega (nuga, käärid jms.)
 6. Kui mõni mänguasi või muu mängutoa vara puruneb, palume teavitada sellest mängutoa personaalit või pöörduda administratsiooni poole tel. 5031053.
 7. Mängutoas asuvad mänguasjad on mängutoa omand ja need on mõeldud kasutamiseks ainult mängutoas. Mänguasju ei tohi koju viia.
 8. Palume lõpetada pidu Teie broneeritud aja piires.
 9. Peo lõppedes palume ühekordsed nõud, toidujäätmed ja muu prügi visata prügikorvidesse. Mängutoale kuuluvad kasutatud nõud palume puhtaks pesta ja lauad pühkida.
 10. Peo lõppedes palume asetada mänguasjad omale kohale tagasi ning pallimeri korda seada.
 11. Mägutoas inimesed käituvad ennast viisakalt, sõralikult ja ilma keeldudetagi.

Probleemide või küsimuste korral palume pöörduda mängutoa personaali poole.


SKY PARTY MÄNGUKESKUSE SISEKORD

 1. Mängumaal viibivad lapsed on lapsevanema vm saatja vastutusel, kuid alati on kohal töötaja, kes suunab ja abistab vajadusel. Mängutoa administraator ei kontrolli, kas last mängutoas saatev isik on selleks lapsevanema poolt volitatud.
 2. Lapsevanem vm saatja on kohustatud jälgima oma lapse tegevust. Meie armsas mängtoas ei kakelda, trügita ega lõhuta mänguasju või rekvisiite. Mängumaa töötajal on õigus nõuda tahtlikult lõhutud mänguasjade väljamaksmist.
 3. 4-aastased ja nooremad lapsed peavad batuudil ja ronimislinnakul viibima üksnes koos vanema või last mängukeskuses saatva isikuga.
 4. Iga külastaja või lapsega koos olev saatja vastutab ise selle eest, et mängutuba poolt pakutavad tegevused on neile sobilikud ja vastavad tema füüsilistele võimetele ja tervislikule seisundile.
 5. Tasutud summasid ei tagastata, kui laps on juba sisenenud mängumaale.
 6. Toidu ja joogiga on mängumaale sisenemine keelatud, v.a. imiku- ja sünnipäevatoidud. Saalis ei liigu ringi joogi ja söögiga – söö ainult selleks ettenähtud kohades, laua taga.
 7. Mängumaal olles viska prügi alati prügikasti.
 8. Välisjalanõudes, ülariietes on mängumaal viibimine keelatud.
 9. Mängumaa ei vastuta klientide kahjustatud, kadunud ega varastatud asjade eest, ei vastuta külaliste võimalike õnnetusjuhtumite eest, kui need on juhtunud külalise poolt reeglite rikkumise tõttu. Mängumaale maha jäetud asjad hoiame alles 3 kuud ja siis anname riided jm heategevusse.
 10. Administraatoril on õigus last mitte vastu võtta, kui laps on silmnähtavalt haige ning seetõttu võib ohustada teiste laste tervist.
 11. SKY Party mängutuba administratsioon ega selle töötajad ei vastuta külastajate võimalike õnnetusjuhtumite eest, välja arvatud mänguvarustuse või atraktsioonide riketest tuleneda võivad juhtumid. Kui te näete, et mõni mänguasi või muu mängumaa vara on purunenud, siis palume teavitada sellest mängutoa administraatorit.
 12. Alkoholi tarbimine ja alkoholijoobes mängumaa territooriumil viibimine on rangelt keelatud.
 13. Mängumaal on õigus keelduda teenindamast inimesi, kes ei järgi meie sisekorra reegleid või tahtlikult rikuvad mänguasju ja tülitavad teisi mängijaid.
 14. Oodatud on lõbusad ja heatujulised külalised!

                                                                                              SKY Party – Rõõm taevani!


BATUUDI OHUTU KASUTAMISE REEGLID

 1. 4-aastased ja nooremad lapsed peavad batuudil viibima üksnes koos vanema või last mängukeskuses saatva isikuga. Mängutoa administraator ei kontrolli, kas last mängutoas saatev isik on selleks lapsevanema poolt volitatud.
 1. Iga külastaja või lapsega koos olev saatja vastutab ise selle eest, et mängutuba poolt pakutavad tegevused on neile sobilikud ja vastavad tema füüsilistele võimetele ja tervislikule seisundile.
 1. Saltode ja muude trikkide tegemine lasub külastajate või nende saatjate isiklikul vastutusel.
 2. Lahkun batuudilt, kui soovin hüppamisest puhata. Puhkamiseks on mängukeskuse alal mitmeid toredaid kohti.
 3. Palume mitte tirida ja rippuda pehmenduste küljes ega hüpata tahtlikult batuudi pehmendustele, hüpata võrkudesse või neid venitada.
 4. Jooksmine ja maadlemine ei ole batuudiväljakul lubatud.
 5. Ära hüppa mitmekesi batuudil. See viib teised hüppajad tasakaalust välja ja sellise tegevusega lõhub vedrusid.
 6. Keelatud on tulla batuudiväljakule söögi (kaasa arvatud nätsu) ja joogiga.
 7. Keelatud on tulla väljakule riietes millel on väljaulatuvad metallosad (suured lukud, needid ja pandlad)
 8. Hüppama minnes on soovitav mitte jätta isiklikke asju (telefonid, võtmed jne.) taskusse või riiete külge rippuma. Taolised esemed võivad kahjustada külastajat ennast või kaasmängijaid. Soovitav on mitte minna batuudile prillide, ehete (sõrmused, kõrvarõngad, ketid, käekellad jms.).
 9. Batuudiväljakul on keelatud hüppamine välisjalatsites või paljajalu (sokid või pehmetallalised jalanõud on lubatud).
 10. Palun arvesta teiste batuudil hüppajatega. Eriti tähelepanelik ole väikeste laste suhtes!